PRÍBEHY BEZ HRANÍC

projekt, v ktorom sa mediálne činní Rómovia a Rómky

v spolupráci s mediálnymi tvorcami z majority 

rozhodli meniť pokrivený mediálny obraz Rómov na Slovensku


Vitajte na stránkach  mediálnej platformy Príbehy bez hraníc.

Naša mediálna platforma združuje mediálne činných Rómov a Rómky, aby v spolupráci s mediálnymi tvorcami z majority spoločne menili pokrivený obraz Rómov  cez video, audio a textové  mediálne výstupy a oslovili  nimi širokú verejnosť na Slovenku, Rómov, Rómky a majoritnú spoločnosť a vyslali zvesť o slovenských Rómoch aj  za hranice Slovenska. 

Vítaný je každý človek, organizácia a inštitúcia dobrej vôle, ktorí sú ochotní navzájom spolupracovať a  meniť mediálny obraz Rómov na Slovensku v očiach majoritnej spoločnosti, stavať mosty porozumenia medzi minoritou a majoritou a zároveň inšpirovať a motivovať ďalších  Rómov a Rómky. Našim zámerom je týchto spolupracujúcich nezávislých mediálnych tvorcov a mediálne spoločnosti postupne združiť do silnej mediálnej platformy Rómskeho mediálneho domu Slovensko. 

Chceme rozprávať príbehy, ktoré búrajú múry a gumujú hranice. Tie hranice, ktoré medzi nami vytvorili vzájomné predsudky a stereotypy, vzájomné neprijatie. Naše mediálne výstupy a ich autentické ľudské príbehy sú tým najlepším impulzom meniť svet okolo nás. 

Staňte sa súčasťou mediálnej platformy Príbehy bez hraníc. Ozvite sa nám, ak chcete byť súčasťou projektu ako tvorcovia, alebo nositelia silných príbehov, či jednoducho ako diváci, poslucháči, čitatelia tejto mediálnej platformy... 


AKTUÁLNE SPOLUPRACUJÚ:

Máte záujem o spoluprácu?

Ozvite sa nám a staňte sa súčasťou mediálnej platformy Príbehy bez hraníc.