PRÍBEHY BEZ HRANÍC

projekt, v ktorom sa  mladí, mediálne činní Rómovia a Rómky 
rozhodli cez silné príbehy svojich rómskych rovesníkov
 meniť negatívny mediálny obraz Rómov na Slovensku 

Vitajte na stránkach projektu Príbehy bez hraníc.

Projekt má ambíciu stať sa mládežníckou inšpiračno-komunikačnou platformou združujúcou mladých Rómov a Rómky, ktorí chcú spoluvytvárať skutočný obraz života mladých Rómov a Rómok na Slovensku  cez audiovizuálne, zvukové, textové či filmové mediálne aktivity a osloviť nimi širokú verejnosť na Slovenku, aj za hranicami Slovenska. 

Vítaný je každý človek dobrej vôle, ktorý je ochotný spolupracovať a zušľachťovať myšlienku projektu a meniť mediálny obraz Rómov na Slovensku v očiach majoritnej spoločnosti, stavať mosty porozumenia a zároveň inšpirovať a motivovať ďalších mladých Rómov a Rómky.

Príbehy búrajú múry, gumujú hranice, ktoré medzi nami vytvorili vzájomné predsudky a stereotypy, eliminujú extrémizmus a hoaxy. Naše príbehy sú tým najlepším impulzom meniť svet okolo nás. 

Staňte sa súčasťou projektu Príbehy bez hraníc. Ozvite sa nám, ak chcete byť súčasťou projektu ako tvorcovia, alebo nositelia silných príbehov, či jednoducho ako diváci, poslucháči, čitatelia...