PREMENA

z projektu MEGAZÍN

Rómska stylistka Nikola Mitrášová a rómsky kaderník a vizážista Marek Kačica s tímom za jeden deň premenia diváčku zo zraniteľných skupín na nepoznanie. Súčasťou rubriky je aj vsuvka Vedeli ste, že... so zaujímavými informáciami, ktoré pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.


1. PREMENA: Erika Gáborová, Kecerovce 

Ďalšie videá pripravujeme...