AKTUÁLNE

pravidelný video-podcast splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, v ktorom verejnosť informuje o dianí na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v regiónoch v súvislosti so životom rómskych komunít na Slovensku

pravidelný video-podcast splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, v ktorom verejnosť informuje o dianí na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v regiónoch v súvislosti so životom rómskych komunít na Slovensku

pravidelný video-podcast splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, v ktorom verejnosť informuje o dianí na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v regiónoch v súvislosti so životom rómskych komunít na Slovensku

pravidelný video-podcast splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, v ktorom verejnosť informuje o dianí na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v regiónoch v súvislosti so životom rómskych komunít na Slovensku

pravidelný video-podcast splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, v ktorom verejnosť informuje o dianí na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v regiónoch v súvislosti so životom rómskych komunít na Slovensku

Spomienka na Letný výcvik mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave. Začali sme vražedným tempom, ale dobre bolo, aj autenticky kreatívne, aj pracovne, aj vzdelávajúco, aj temperamntne, ale hlavne veselo a s nadšením mladosti stať sa mediálnymi tvorcami....

Zoznámte sa s našim dnešným vzácnym hosťom, s Luciou Fukovou, splnomcnenkyňou pre rómske záležitosti Úradu vlády Českej republiky.