AKANA - TERAZ

inšpiratívny magazín ( nielen ) pre rómsku mládež, 

ktorý je plný pozitívnych vzorov a motivácií 

a v ktorom sa mladí, mediálne činní Rómovia a Rómky rozhodli 

cez silné príbehy svojich rómskych rovesníkov 

meniť negatívny mediálny obraz Rómov na Slovensku 

Štatistika projektu

Webová stránka www.pribehybezhranic.sk bola založená dňa 25.2.2022. Štatistiku jej návštevnosti predkladáme ku dňu 17.2.2023.

Stránku za bezmála 12 mesiacov navštívilo 14 582 percipientov.

Obsahy zdieľame aj cez FB kanál AKANA – TERAZ, kde sme za posledných 12 mesiacov zaznamenali takúto návštevnosť:

FB AKANA – TERAZ ( klasická sledovanosť – dosah FB stránky ): 6 936 percipientov

FB AKANA – TERAZ ( sledovanosť cez platenú reklamu – platený dosah ): 45 104 percipientov

YouTube ( sledovanosť kanála Art Society - zhliadnutia ): 20 501 percipientov

DIVÁCKA SLEDOVANOSˇŤ PROJEKTU SPOLU: 

87 123 percipientov za posledných 12 mesiacov

Ako vznikol nápad na projekt AKANA - TERAZ?

Koncom augusta 2020 v rámci talkshow z projektu ROMALE sa stretli mladí vzdelaní Rómovia a Rómky, aby hovorili o kvalite svojho života na Slovensku. V talkshow Rómovia - hlas mladých poprvýkrát zaznela zdola aj bezprostradná vízia o vytvorení informačno-komunikačného kanála pre mladých Rómov a Rómky vo veku 15-30 rokov, plných pozitívnych inšpiratívnych  vzorov a motivácií...

Z akých finančných zdrojov je projekt realizovaný?

Realizáciu projektu finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín a ďalšie zdroje pochádzajú z vlastnej činnosti produdenta projektu - Art Society s.r.o..

Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Kto projekt moderuje a riadi?

Projekt moderujú Michelle Kubištová a Daniel Bunda, ktorí si prešli moderátorským krstom v úspešnom projekte ROMALE producentskej spoločnosti Art Society s.r.o. a Teri Čikoš, ktorá skúšku moderátorskym ohňom excelentne zvládla v projekte Megazín. Tímlíderkou a režisérkou projektu je Magda Kmeťková, hlavným kameramanom a spolurežisérom projektu je Roman Hraník, dlhoroční televízni tvorcovia.