Mediálny inkubátor - Mediální inkubátor

mediálna gramotnosť - kritické myslenie - boj proti dezinformáciám - praktický letný mediálny inkubátor 

Štve vás, ako pokrivene sú zobrazovaní v médiách a na internete Rómovia v SR a ČR?

Zažili ste pre tento pokrivený obraz od väčšinovej spoločnosti

segregáciu, diskrimináciu a rasizmus?

Poďme spolu hovoriť o (nielen ) mediálnom obraze Rómov v rôznych témach cez techniky rozprávania vlastných príbehov a skúseností ( storytelling ), kritického myslenia a logickej argumentácie a za pomoci odborníkov tak vyvracejme stereotypné dezinformácie a predsudky o Rómoch. Mediálna gramotnosť, ktorú si osvojíme v širších kontextoch života rómskych komunít v SR a ČR nám pomôže pozrieť sa na veci z viacerých uhlov pohľadu a to hneď v v 35 online stretnutiach vždy v nedeľu a v utorok o piatej.

Takéto neformálne vzdelávanie nás pripraví nato, aby sme boli vnímavejšími a rozhľadenejšími Rómami a Rómkami a vedeli témy komplexnejšie uchopiť aj v mediálnej tvorbe. Ďalším cieľom nášho projektu je totiž otvoriť mladým Rómom a Rómkam brány do sveta mediálnej tvorby o živote Rómov tak, aby dokázali vyvažovať pokrivený mediálnych obraz Rómov a Rómok v našich krajinách.

Poďme spolu tvoriť nové rómske média. Mládežnícke. Praktický mediálny inkubátor cez prázdniny vám to umožní. Najlepšie absolventské tvorivé dvojice si z neho dokonca odnesú základnú techniku na natáčanie a strih videí - kameru a počítač.

Art Society zo Slovenskej republiky a GLAFKA z Českej republiky práve spúšťajú projekt

Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor


Na základe partnerskej spolupráce Art Society s.r.o. zo SR a GLAFKA s.r.o. z ČR sme sa rozhodli vytvoriť pilotný vzdelávací formát, ktorý v rámci neformálneho vzdelávania sprostredkuje mladým Rómom z oboch krajín mediálnu gramotnosť, pripraví ich na mediálnu tvorbu technikou storytellingu a následne ich zapojí do tvorby mediálnych obsahov na webe Príbehy bez hraníc - www.pribehybezhranic.sk.

Prvá fáza projektu sa dotýka online vzdelávania mediálnej gramotnosti a kritického myslenia a bude dostupná širokej verejnosti v 35 vzdelávacích výstupoch.

Druhá fáza predstavuje letný camp s praktickým mediálnym inkubátorom pre 12 rómskych mládežníkov zo SR a ČR. Mediálne výstupy praktického inkubátora sa stanú súčasťou projektu AKANA - TERAZ z webu www.pribehybezhranic.sk.

V tretej fáze predstavíme 6 dvojíc mladých rómskych mediálnych tvorcov verejnosti s cieľom zapojiť ich do ďalšej mediálnej tvorby, načo im vytvoríme technické zázemie ( kamerová a počítačová technika ) tak, aby v začiatkoch svojej samostatnej mediálnej činnosti nemali technologické obmedzenia.

Všetky vzdelávacie a mediálne výstupy budú zverejnené a bezplatne dostupné na platformách Erasmus+, na FB projektu a na webe www.pribehybezhranic.sk cez YouTube kanál partnerských organizácií.