Rozhovory

Mediálna spolupráca:

Rozhovor z projektu AKANA - TERAZ. Zoznámte sa s Róbertom Hamburgbadžom, známym novinárom a hrdým Rómom. Zhováral sa s ním Kristián Kroščen (SK).

Rozhovor z projektu AKANA - TERAZ s Viktóriou Bundovou z Košíc. Zhovára sa Daniel Bunda.

Rozhovor z projektu AKANA - TERAZ s Patrikom Šarközim. Moderuje Michelle Kubištová.

Rozhovor z projektu AKANA - TERAZ so scenáristom Adriánom Birárym z Trnavy. Moderuje Daniel Bunda.

Pozvanie do AKANA -TERAZ prijal aj Michal Konček z Martina. Zhováral sa s ním Daniel Bunda.

Do AKANA - TERAZ prijala pozvanie aj známa Vanessa Šarköziová. Zhovárala sa s ňou Michaela Mihoková, finalista Roma Spirot 2022 v kategórii Osobnosť.