61. VIDEO: Boris Rizman

09/02/2024

Zoznámte sa s Borisom Rizmanom, riaditeľom TV ROMANA. Zhovárala sa s ním moderátorka Natália Kalejová (SK). Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ.