FILMY


Na tomto mieste nájdete filmovú tvorbu o živote  Rómov a Rómok na Slovensku. Ak poznáte film s touto tématikou, alebo ste audiovizuálnym tvorcom, ktorý sa venuje tejto téme, ohláste sa nám, aby sme mohli zdieľať vašu tvorbu a  sústrediť na jednom mieste všetky filmové príbehy o živote  Rómov a Rómok na Slovensku.  

Momentálne si môžete pozrieť filmy v týchto kapitolách: