VIDEOV tejto rubrike nájdete videá z týchto sérií:

  1. ROZHOVORY AKANA - TERAZ
  2. ROZHOVORY ROMALE
  3. TALKSHOW ROMALE
  4. VIDEORECENZIE KNÍH
  5. ROZHOVORY - MEDIÁLNY INKUBÁTOR (MI)
  6. VIDEOTVORBA - MEDIÁLNY INKUBÁTOR (MI )
  7. FILMY