EASY ŠPORT

z projektu MEGAZÍN

Špičkový reprezentant SR v boxe Viliam Tanko presviedča, že cvičiť možno skutočne kdekoľvek a bez náročných strojov, či pomôcok... 


Predstavenie a 1. cvičenie


3. cvičenie


2. cvičenie


4. cvičenie