SPOLUPRÁCA CZ - SK


  • SPOLU 4 VÝSTUPY

V rámci praktického Mediálneho inkubátora sme iniciovali aj medzinárodnú mediálnu spoluprácu tvorivých dvojíc, pretože sme si chceli overiť možnosti vzájomnej mediálnej spolupráce v budúcnosti. Téma bola opäť voľná.  

Posúďte, ako sa dvojiciam naše zadanie podarilo zvládnuť a ako im tento formát medzinárodnej mediálnej spolupráce sadol...