Byť zmenou

Časozberný dokumentárny film mapujúci projekt Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže podporený Erasmus+.