1. fáza - live-streamové rozhovory a diskusie 

  • 35 AUDIOVIZUÁLNYCH VÝSTUPOV
  • 25 DOKRÚTOK

V prvej fáze sme v rámci projektu počas piatich mesiacov, od februára do konca júna 2023, vždy v nedeľu av utorok zrealizovalo 35 kvalitných live-streamových facebookových výstupov. Išlo o 17 cca 60-minútových rozhovorov a 18 v cca 120-minútových diskusiách na FB projekte , ktoré očami bežných Rómov, uznávaných odborníkov v rómskych témach a rómskych osobností, odkývali život Rómov v SR a ČR tak, ako ich vnímajú. Do live-streamov sa mohli zapojiť aj diváci svojimi postrehmi, alebo otázkami, či už priamym priamym kontaktom do zoomu, alebo v komentároch pod live-om, na ktoré sme v rozhovoroch a rozhovoroch priamo reagovali.

Do projektu bolo zapojených 7 mediálnych tvorcov v úlohe moderátorov, z toho 4 Rómovia. Celkovo sa do diskusií a rozhovorov zapojilo až 80 realizátorov a hostí, z toho 64 Rómov. Vytvorili sme 3I projekt: inovatívny, internetový, interaktívny, v ktorom Rómovia hovoria o Rómoch pre Rómov a predovšetkým pre väčšinu. V novembri 2023 mali tieto live-streamové facebookové výstupy 62 226 diváckych interakcií a ich sledovanosť každý deň o kúsok stúpne. K diskusiám sme pripravili 

Rómovia tak spolu s majoritou hovorili (nielen ) o mediálnom obraze Rómov v rôznych témach cez techniku ​​rozprávania vlastných príbehov a skúseností ( storytelling ), kritického myslenia a logickej argumentácie, ale za pomoci odborníkov vyvracali stereotypné dezinformácie a predsudky o Rómoch. Mediálna gramotnosť, ktorú si diváci mohli nenásilne osvojiť v širších kontextoch života rómskych komunít v SR a ČR, im dovolila pozrieť sa na veci z viacerých pohľadov a objektivizovať tak mediálny obraz Rómov v oboch krajinách. 

Z diskusií a rozhovorov aktuálne vzniká vzdelávací materiál a metodika pre vzdelávanie mediálnej gramotnosti verejnosti v témach života Rómov. Kompletný vzdelávací materiál bude verejnosti predstavený v apríli 2024.  

Hostia: Gyulla Banga (CZ), športový komentátor, Roman Čonka (SK), šéfredaktor Romano Nevo Lil, Tereza Hraníková, sociálna antropologička

Hostia: Zdeněk Ryšavý (CZ), riaditeľ ROMEA, o.p.s., Nadežda Malčeková (SK), spisovateľka, Róbert Hamburgbadžo (SK), redaktor a moderátor

Hostia: Nikola Ludlová (CZ), Národný filmový archív, romistka, historička, Vera Lacková (SK), filmová režisérka, František Balog (SK), herec, scenárista, režisér