33. Rómovia a média - diskusia

20/06/2023

Moderuje: Jitka Slámová (CZ)

Hostia: Zdeněk Ryšavý (CZ), riaditeľ ROMEA, o.p.s., Nadežda Malčeková (SK), spisovateľka, Róbert Hamburgbadžo (SK), redaktor a moderátor

Diskusiu si môžete pozrieť tu.

Dokrútky k diskusii, ktoré môžete využívať pri otváraní tejto témy: