MEGAZÍN

od IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Celosvetová pandémia COVID-19  na Slovensku podčiarkla aj dlhodobú absenciu dostupných komunikačných a informačných kanálov pre mládež a  identifikovala najzraniteľnejšie cieľové skupiny mládeže zo zraniteľných skupín - rómsku mládež.

Médiá neupravili svoje formáty tak, aby dokázali flexibilnejšie reagovať na potreby mládeže, ktorá sa ocitla v izolácii, bez dostupnosti k príležitostiam na rozvoj, vzdelávanie, informovanosť, pozitívne vzory a zábavu.

Problematickou sa ukázala aj nedostupnosť k vzdelávacím online nástrojom pre rómsku mládež a ich slabá orientácia v online priestore v zmysle kritického myslenia. Na druhej strane sa ukázalo, že dostupným a známym komunikačným nástrojom pre všetky zraniteľné skupiny je facebook, instagram a tik-tok.

Bol to až COVID 19, ktorý vytvoril  nutnosť hľadať inovatívne riešenia, ktoré dokážu z krátkodobého hľadiska podporiť motiváciu mladých Rómov sledovať kanál, ktorý je citlivý k ich problémom, záujmom, potrebám, realizovaný mladými  ľuďmi  z ich etnického prostredia.

To boli hlavné motivácie, prečo IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v  lete 2020 rozhodli vytvoriť online informačno-komunikačný projekt MEGAZÍN, ktorý formou pravidelného internetového vysielania v týždennej periodicite osloví rómsku mládež vo veku 11 - 17 rokov  predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavnou úlohou internetového magazínu MEGAZÍN je podľa autorky námetu projektu Janette Motlovej a producenta projektu za IUVENTA Slovenský inštitút mládeže Petra Kupca, riaditeľa Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ (Európsky zbor solidarity), prinášať v pravidelne sa opakujúcich rubrikách kaleidoskop zaujímavých rozhovorov, motivačných príbehov, hudby, informácií, psychologickú podporu a edukačné formáty venované životu mladých z rómskych komunít. Jednotlivé rubriky nájdete kliknutím na názov rubriky:

Do konca roka 2020 bola natočená bezmála stovka videí, ktoré IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže od začiatku roku 2021 až doposiaľ postupne premiéruje na svojej FB stránke, kde si projekt našiel bohaté divácke zázemie. Jednotlivé videá však možno nájsť aj na You-Tube kanáli IUVENTA a na našej stránke. 

Rok 2021 sa tak stal rokom, kedy rómska mládež dostala vďaka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže svoj kvalitný informačno-komunikačný kanál. 

O realizáciu projektu pre IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže sa postarala spoločnosť Art Society s.r.o. v spolupráci so Zdieľanie o.z, Fluidum Film s.r.o, nezávislý producent a BAMBA SPHERE s.r.o. Režisérmi projektu sú Magda Kmeťková a Roman Hraník.

Zaujíma Vás, ako sa MEGAZÍN natáčal? Pozrite si krátku video-ochutnávku - behind the scene mladej rómskej reportérky Michelle Kubištovej a filmára Juraja Sugara...

Po náročných castingoch sa moderovania MEGAZÍNU ujala multitalentovaná speváčka, herečka, textárka, skladateľka a moderátorka, Rómka Teri Čikoš. Moderovania psychologickej poradne sa ujala študentka psychológie, Rómka Natália Kubičková.

Do vysielania sú pripravené ďalšie časti MEGAZÍNU a premiérované budú ešte aj v priebehu roku 2022.

MEGAZÍN pravidelne vysiela a reprízuje aj TV ROMANA a zvukové výstupy projektu vo svojom vysielaní pravidelne využíva aj rozhlasové národnostné vysielanie RTVS - Rádio Patria a Rádio Regina. O projekte informoval aj Rómsky magazín RTVS v televíznom vysielaní RTVS ( od 2,16 minúty ).