29. Rómovia a šport - diskusia

06/06/2023

Moderátorka: Jitka Slámová

Hostia: Gyulla Banga, športový komentátor (CZ), Milan Berko, tréner šachu (SK)

Diskusiu si môžete pozrieť tu.

Dokrútky k diskusii, ktoré môžete využívať pri otváraní tejto témy: