Mediálny inkubátor - Spolupráca CZ - SK: Líderská dvojica Kristián a Štefan Kroščenovci (SK)

01/04/2024

V rámci praktického Mediálneho inkubátora sme iniciovali aj medzinárodnú mediálnu spoluprácu tvorivých dvojíc, pretože sme si chceli overiť možnosti vzájomnej mediálnej spolupráce v budúcnosti. Téma bola opäť voľná. 

 Líderská dvojica Kristián a Štefan Kroščenovci (SK) v spolupráci s Jitkou Matiovou a Richardom Horváthom pripravili zaujímavú anketu venovanú nášmu životu na internete a sociálnych sieťach, ktorá priamo nadväzuje na krátky film, ktorý sa pokúsil túto tému vtipne pre divákov otvoriť ... Toto spojenie dvoch videí by mohlo byť slušným úvodom do kampane na túto tému a je angažovaným postojom týchto dvoch tvorivých dvojíc... 

 Posúďte, ako sa dvojiiciam naše zadanie podarilo zvládnuť a ako im tento formát medzinárodnej mediálnej spolupráce sadol...