Knižné videorecenzie

od Občianskeho združenia Ďakujem -  PAĽIKERAV

Občianske združenie Ďakujem - "PAĽIKERAV" vzniklo 20. novembra 2014. Malo to byť lokálne OZ pre mladých z obce Varhaňovce, ale postupne ich práca rozšírila na celé Východné a Stredné Slovensko. Činnosť OZ je zameraná na zvyšovanie vzdelania mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, známa je ich Letná akadémia pre rómske deti,  každoročný letný koncert v Košiciach, besedy, online vzdelávacie aktivity v čase covidu a mnoho ďalších aktivít, ale vari jeho najznámejšou aktivitou je Knižný klub Paľikerav. Tento skvelý čitateľský klub je o mladých rómskych študentoch a o knihách, ktoré čítajú a o ich pocitoch pri čítaní, s ktorými sa s divákmi pravidelne delia v knižných videorecenziách.  Dôvody vzniku videorecenzií sú podľa šéfky OZ, Renáty Pankievičovej jasné:

My sa už tradične snažíme poukázať na to, že Rómovia nielen tancujú a spievajú, ale že vynikajú aj v iných činnostiach . A verte, že čítanie kníh je aktivita, ktorá týchto mladých baví . A ako inak namotivovať iných k čítaniu kníh, ak nie tým, že ukážeme mladých, ktorí sa tomu venujú... 

Viac o OZ Ďakujem - Paľikerev nájdete na ich webe, alebo na ich FB stránke. 


pripravujeme videorecenzie