11. Rómovia a generačná chudoba - diskusia

04/04/2023

Moderátorka: Veronika Fialová (CZ)

Hostia: Michaela Mudroňová (SK), Človek v ohrození

Alexandra Giňová (SK), omama zo Zborova, Cesta von

Milan Berko (SK), básnik, trenér šachu, bývalý terénny pracovník

Diskusiu si môžete pozrieť tu. 

Dokrútky k diskusii, ktoré môžete využívať pri otváraní tejto témy: