17. Rómovia a zdravie - diskusia

25/04/2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Hostia: Andrej Belák (SK) - medicínsky antropológ, Mikuláš Lakatoš (SK) - odborník na stratégiu zdravotníctva pre MRK, Ivo Adam (CZ) - odborník na drogové závislosti Rómov

Rozhovor si môžete pozrieť tu. 

Dokrútky k diskusii, ktoré môžete využívať pri otváraní tejto témy: