2. Identita - rozhovor

05/03/2023

Moderátor: Daniel Bunda ( SK)

Hosťka: prekladateľka Kamila Kamala Galjuš ( SK)

Live streamový rozhovor na FB si pozrite tu.