22. Marginalizované rómske komunity - rozhovor

14/05/2023

Moderátorka: Michelle Kubištová

Hosť: Alexander Daško (SK), riaditeľ SZUŠ LAVUTA, muzikant, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku menšinu

Rozhovor si pozrite tu.