23. Marginalizované rómske komunity - diskusia

16/05/2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Kontexty: sociálna antropologička Tereza Hraníková (SK)

Hostia: Ábel Ravasz (SK) - sociológ, politológ, prezident Inštitútu Mateja Bela, Petr Globočník (CZ) - sociálny pracovník, politik, spoluzakladateľ spolku MY Litvínov

Diskusiu si môžete pozrieť tu. 

Dokrútky k diskusii, ktoré môžete využívať pri otváraní tejto témy: