28. Michaela Billá

15/07/2022

Podcast si môžete vypočuť na linku https://spotifyanchor-web.app.link/e/s3kl91AFZtb

V rámci projektu vám ponúkame aj rozhovor s Michaelou Billou.

Miška pochádza zo Snakova. Je úspešnou inžienierkou ekonómie a vyštudovala štatistické metódy v ekonómii na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pracuje na Ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcia Operačný program Slovensko. Cesta k tomuto úspechu však nebola ľahká. Miška si zažila pri svojom vzdelávaní na základnej a strednej škole mnoho etnického podceňovania, aj nedostatočný, diskriminačný prístup učiteľov.

Napriek tomu sa nedala a aj vďaka Zuzane Havírovej a vzdelávacím projektom CVEK-u ( Centrum pre výskum etnicity a kultúry ) sa jej život ubral úplne iným smerom, ako jej a jej rómskym spolužiakom predpovedali ich učitelia...