PODCAST: Mikuláš Lakatoš ( zdravotníctvo )

27/06/2022

Podcast si môžete vypočuť na linku https://spotifyanchor-web.app.link/e/0mbD6fCEZtb

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s Mikulášom Lakatošom.

Mikuláš pochádza z Pribety neďaleko Nových Zámkov a je zdravotná sestra. Nie je však bežná zdravotná sestra, má dve vysoké školy - vyštudoval odbor ošetrovateľstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite a interdisciplinárne medzinárodne rómske štúdie na Stredoeuróskej univerzite v Budapešti a dnes študuje v poradí už tretiu vysokú školu - verejnú politiku na UK v Bratislave. Jeho cieľom je slúžiť ľuďom, verejnosti. Robí tak v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde sa stará o najmenšie detičky, robil to ako koordinátor aktivít mládeže na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske menšiny aj pri príprave a nastavovaní stratégie zdravotníctva pre národnostné menšiny.

Erudovaný rozhovor o zdravotníctve a zdraví, o zdravotných právach, o zdravotníctve z pohľadu národnostných menšín, o službe ľudom, o živote mladých z vylúčených komunít, aj o dôležitosti uznania sexuálnych menšín a o tom, ako to mal Mikuláš s coming out....