PODCAST: Stanislava Dotková

01/07/2022

Podcast si môžete vypočuť na linku https://spotifyanchor-web.app.link/e/1idyWVPEZtb

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor so Stanislavou Dotkovou.

Stanka pochádza z Helcmanoviec, z Košického kraja. Študuje primárnu a špeciálnu pedagogiku a po doštudovaní z nej bude učiteľka na prvom stupni základej školy. Stanka má veľmi inkluzívne zmýšľanie o fungovaní školstva. V dobe covid-obmedzení aktívne pomáhala s doučovaním rómskych detí zo sociálne vylúčeného prostredia. Má za sebou návštevu Európskeho parlamentu, stáž v censtre pre autistov Prahe, či deň strávený s pani prezidentkou na tohoročný Deň Rómov. Najviac sa jej na pedagogike páči to, že môže pomáhať deťom... - o tomto všetkom a o mnohých ďalších veciach sme sa zhovárali...