PODCAST: Boris Kočko

11/07/2022

Podcast si môžete vypočuť na https://spotifyanchor-web.app.link/e/itOvFnvFZtb

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s Borisom Kočkom.

Boris pochádza z Levoče. Hovorí, že spolunažívanie Rómov a majority v meste sa mení a zlepšuje. Dokonca už na kežmarskom gymnáziu bol študentami školy zvolený za predsedu žiackeho parlamentu ako jediný Róm na škole. Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kam šiel po maturite študovať pedagogiku, ho v tajných voľbách študenti zvolili do Akademického senátu školy, kde zastupuje ich záujmy. V súčasnosti Boris pracuje ako v rámci odboru strategického rozvoja na oddelení regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a jeho témou je strategické plánovanie v oblasti stredných škôl v kraji. Verí, že takto bude vedieť Rómov a ľuďom všeobecne pomôcť, lebo vie, že dobré vzdelanie otvára brány k dobrej práci a dôstojnému životu.