44. Dávid Jakub

11/06/2023

Naše pozvanie do AKANA - TERAZ prijal aj Jakub Dávid. Zhováral sa s ním Daniel Bunda.