PODCAST: Marcel Karvay

15/08/2022

Podcast si môžete vypočuť na linku https://spotifyanchor-web.app.link/e/oGtRopYGZtb

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s rómskym aktivistom LGBTI, bojovníkom proti generačnej chudobe, študentom angličtiny a knihovníkom vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie Marcelom Karvayom.