VIDEO: Kamila Kamala Galjuš

21/05/2023

Kami pochádza z Prešova, zo známej rodiny rómskych etno-emancipačných aktivistov a intelektuálov, veď mená ako František Godla, či Erika Godlová nemusíme nikomu zvlášť dlho predstavovať. 

Kami je lingvistka, prekladateľka a tlmočníčka, študuje na Prešovskej univerzite slovenský a anglický jazyk, spolupracuje s rozhlasovým národnostným vysielaním RTVS, miluje literatúru a písanie. Niet teda divu, že Daniel Bunda, ktorý sa s Kami zhováral, sa pýtal práve na literatúru. Kami začala čítať veľmi skoro, ešte ako malé, osemročné dieťa a vždy ju zaujímalo, aký proces stojí za literárnou tvorbou. Odtiaľ bol už iba krôčik k rozhodnutiu ísť literatúru skúmať nielen ako nadšený konzument literatúry, ale aj na vedeckej úrovni. 

Kami a Daniel sa v rozhovore zamýšľajú nad rozdielmi medzi rómskou a slovenskou kultúrou a literatúrou, nad predsudkami a streotypmi, rozoberú spolu rómske literárne postavy v našej a svetovej literatúre, či odkazy na Rómov v literatúre, pozrú sa na krízu identity mladých Rómov  na Slovensku,  čo to povedia aj o rozdieloch medzi Rómami a Slovákmi, o hodnotových rebríčkoch oboch národov,  o rozdieloch svetov literatúry a reálnych svetov, o šikane, o stratégiach, ako  posilniť svoju sebadôveru v svete majority   a hlavne o tom, že Kami nie je ojedinelý druh a existuje mnoho Rómov, ktorí už dnes tvoria hodnotnú rómsku inteligenciu...

Je toho ešte oveľa viac, ale nebudeme prezrádzať. Pozrite si rozhovor Daniela Bundu s Kamilou Kamalou Galjuš.