VIDEO: Anabela Patkoló

28/05/2023

Anabela Patkoló sa zúčastnila a bola ocenená na mnohých husľových súťažiach. V roku 2008 bola finalistka súťaže Slovensko má talent . Absolvovala dvojtýždňové turné v USA a Švajčiarsku. Slovensko reprezentovala aj v Miláne, v rámci krajín V4, v Berlíne a vo Viedni. Na základe úspešného konkurzu hrala ako sólistka v Slovenskej filharmónii v roku 2017 (Max Bruch) aj v roku 2019 (Felix Mendelssohn Bartholdy). Niekoľkokrát vystúpila ako sólistka s orchestrom ŠKO Žilina, kde spolupracovala s dirigentmi ako napríklad Leoš Svárovský, Adam Sedlický, Petr Vronský. V rokoch 2015–2018 spolupracovala na projekte Einklang (európsky mládežnícky orchester v Eisentadte), kde v roku 2016 vystúpila ako sólistka so skladbou Bélu Bartóka. Po úspešnom konkurze sa stala členkou Slovenského mládežníckeho orchestra , s ktorým v roku 2019 absolvovala koncerty v Prahe a na festivale mládežníckych orchestrov v Berlíne. Zúčastnila sa projektu Royal Philharmonic Orchestra pod vedením dirigenta Semyony Bychkovej. V roku 2019 bola prijatá na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Momentálne študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, je študentkou magisterského štúdia u Jozefa Horvátha. Spevu sa venuje pod vedením Lenky Paulíkovej.