VIDEO: Mediálny inkubátor - domáce zadanie Voľná téma: Blanka Voráčová a Patrik Sivák

26/02/2024

V rámci praktického Mediálneho inkubátora sme boli zvedaví, akým formátom a témam by sa chceli v budúcnosti venovať účastníci projektu. 

 Blanka Voráčová a Patrik Sivák žánrovo siahli po horore... volá sa Pískanie v ušiach...

 Posúďte, ako sa im domáce zadanie podarilo zvládnuť a ako im tento formát sadol...