VIDEO: Mediálny inkubátor - domáce zadanie Voľná téma: Jitka Matiová a Richard Horváth

04/03/2024

V rámci praktického Mediálneho inkubátora sme boli zvedaví, akým formátom a témam by sa chceli v budúcnosti venovať účastníci projektu. 

 Jitka Matiová a Richard Horváth natočili videoklip obľúbenej speváčke Pavlíne Matiovej k piesni Parno nivagos. 

Posúďte, ako sa im domáce zadanie podarilo zvládnuť a ako im tento formát sadol...