VIDEO: Mediálny inkubátor - Spolupráca CZ - SK: Líderská dvojica Blanka Voráčová a Patrik Sivák (CZ)

15/04/2024

V rámci praktického Mediálneho inkubátora sme iniciovali aj medzinárodnú mediálnu spoluprácu tvorivých dvojíc, pretože sme si chceli overiť možnosti vzájomnej mediálnej spolupráce v budúcnosti. Téma bola opäť voľná. 

 Líderská dvojica Blanka Voráčová a Patrik Sivák (CZ) v spolupráci s Natáliou Kalejovou a Pavlom Kalejom (SK) pripravili video podcast na tému Rasizmus z pohľadu mladých Romákov. Medialálne dvojice v podcaste zdieľajú svoje skúsenosti s rasizmom v ČR a SR a spoločne hľadajú možné riešenia. Tento video podcast je vyjadrením angažovaného postoja týchto dvoch tvorivých dvojíc a stáva sa hlasom mladých Rómov s SR a ČR voči rasovej diskriminácii, ktorú denno-denne zažívajú... 

 Posúďte, ako sa im zadanie spolupráce podarilo zvládnuť a ako im tento formát medzinárodnej mediálnej spolupráce sadol...