VIDEO: Mediálny inkubátor - Spolupráca CZ - SK: Líderská dvojica Jitka Matiová a Richard Horváth (CZ)

25/03/2024

V rámci praktického Mediálneho inkubátora sme iniciovali aj medzinárodnú mediálnu spoluprácu tvorivých dvojíc, pretože sme si chceli overiť možnosti vzájomnej mediálnej spolupráce v budúcnosti. Téma bola opäť voľná. 

 Líderská dvojica Jitka Matiová a Richard Horváth (CZ) v spolupráci s Kristiánom a Štefanom Kroščenovci (SK) pripravili krátky film, ktorý sa pokúsil vtipne pre divákov otvoriť tému našej závislosti na internete a sociálnych sieťach. Na film nadväzuje zaujímavá anketa venovaná nášmu životu na internete a sociálnych sieťach ... Toto spojenie dvoch videí - filmu a ankety, by mohlo byť slušným úvodom do kampane na túto tému a je angažovaným postojom týchto tvorivých dvojíc...

 Posúďte, ako sa dvojiciam naše zadanie podarilo zvládnuť a ako im tento formát medzinárodnej mediálnej spolupráce sadol...