VIDEO: Mediálny obraz Rómov

12/11/2023

Pozrite si záznam diskusie na tému Mediálny obraz Rómov z projektu Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Erasmus+.

V spoločnostiach Art Society (SR) a GLAFKA s.r.o. (ČR) si čoraz viac uvedomujeme, že mediálny obraz Rómov je pokrivený. V slovenskej a českej majoritnej spoločnosti aj vďaka tomu vzniká voči Rómom veľmi nebezpečná klíma neprijatia až anticiganizmu, čo vedie k pretrvávaniu predsudkov, k segregácii, diskriminácii a k rasizmu voči Rómom.Pokrivený obraz Rómov a informačný deficit o skutočnom živote rómskych komunít vnímame v dvoch rovinách riešení. 

Prvá je výchova nových rómskych mediálnych tvorcov a druhá, nemenej závažná rovina riešení je zvýšenie informovanosti a objektivizácia informácií v najviac pokrivených témach a vytvorenie mediálneho formátu, v ktorom budú mať Rómovia vytvorený dôstojný mediálny priestor na odkomunikovanie mediálne pokrivených tém, týkajúcich sa ich života a to z ich optiky, to znamená Rómovia o Rómoch pre Rómov a predovšetkým pre majoritu...

Preto sme v projekte Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor vykreovali inovatívny, internetový, interaktívny mediálny formát 35 diskusií a rozhovorov, ktoré sme naživo, formou live-streamových výstupov vysielali každý týždeň v nedeľu a v utorok, od februára do konca júna 2023 s cieľom podpory mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v témach života rómskych komunít v SR a ČR. Pokrivené témy sme sa snažili objektivizovať cez poznatky bežných Rómov, uznávaných odborníkov a rómskych osobností s cieľom poctivo odkývať problémy života Rómov v SR a ČR. Do live-streamov sa mohli naživo zapojiť aj diváci svojimi postrehmi, alebo otázkami, či už priamym pripojením do zoomu, alebo v komentároch pod live-streamom... 

Mediálne výstupy v číslach:

• 35 mediálnych výstupov z toho: 

• 17 rozhovorov, 

• 18 diskusií 

• v nich 24 samostatných dokrútok

• v celkovej minutáži 3180 minút, čo predstavuje až 53 hodín interaktívneho vysielania naživo 

 • 7 mediálnych tvorcov v úlohe moderátorov, z toho 3 z majority a 4 Rómovia 

• 17 hostí v rozhovoroch z toho až 15 Rómov• 53 hostí v diskusiách, z toho až 43 Rómov

• spolu s realizátormi projektu na týchto mediálnych formátoch teda spolupracovalo až 80 ľudí dobrej vôle ( z toho až 58 Rómov ), ktorí chcú aktívne meniť pokrivený mediálny obraz Rómov v ČR a SR

• interakcie na tieto mediálne výstupy počas fungovania projektu predstavujú od 1.2. do 11.11.2023 na webe 19882 interakcií, na FB 29049 interakcií a na YouTube 13295 interakcií

• celkovo sme teda na od začiatku projektu do 11.11.2023 zaznamenali 62 226 interakcií s našimi mediálnymi formátmi 

• z diskusií a rozhovorov práve pripravujeme metodický a vzdelávací materiál, ktorý bude pomáhať meniť mediálny obraz Rómov v neformálnom vzdelávaní