Rómovia - hlas mladých

31/08/2020

talkshow Daniela Bundu z projektu ROMALE

O mladých sa hovorí, že sú budúcnosť krajiny. Platí to aj pre nás, Rómov? Odsúva rómčina ako materinský jazyk deti pri nástupe do školy na druhú koľaj? Väčšina detí zo segregovaného prostredia absolvuje iba povinnú desaťročnú školskú dochádzku. Je to úspech, alebo zlyhanie vzdelávacieho systému? Patria deti zo segregovaného prostredia do špeciálnych škôl len preto, že sú z osád? Podporujeme inklúziu na Slovensku tým, že máme čisto rómske školy? Je slovenský trh práce pripravený na vzdelaných Rómov? Ako môže sieťovanie zmeniť budúcnosť mladých Rómov na Slovensku? Je slovo perspektíva v slovníku mladých Rómov a Rómok na Slovensku? Čo bude s nami? 

Hľadať odpovede môžete spolu s nami v talkshow Daniela Bundu Rómovia - hlas mladých.

Termín: 31.8.2020 o 17,00 hod.

Kde: .klub pod lampou, Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Moderátor: Daniel Bunda

Hostia: Michelle Kubištová, Tomáš Matta, Michal Bučko, Mikuláš Lakatoš

Celú talkshow si môžete pozrieť tu: