Rómovia - rasizmus v minulosti a dnes

17/08/2020

talkshow Gerharda Hadiho z projektu ROMALE

Začalo to za Slovenského štátu, alebo oveľa skôr? Čo znamenal čierny trojuholník a písmeno Z? Čo symbolizuje číslo 2897 a ako to súvisí s 2. augustom? Prečo dodnes nie sú vyriešené krivdy, ktoré sa diali Rómom počas Druhej svetovej vojny? Čo znamenal pre Rómov Slovenský štát? Prečo slovenskí gardisti boli veľakrát krutejší a horší ako fašisti?  Sú Rómovia na Slovensku stále občanmi druhej kategórie? Máme sa obávať, ž svet inklinuje k populistickým a fašistickým stranám? Prichádza novodobá fašizácia Slovenska? Sú Rómovia hrozbou pre Slovensko? Majú Rómovia rovnaké práva ako väčšinová spoločnosť? Platia ústavné práva pre všetkých bez rozdielu farby pleti?  Je na Slovensku rasizmus?

Hľadať odpovede môžete spolu s nami v talkshow z  Gerharda Hadiho Rómovia - rasizmus v minulosti a dnes.

Termín: 17. 8. 2020 o 17,00 hod.

Kde: .klub pod lampou, Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Moderátor: Gerhard Hadi

Hostia: René Lužica, Eva Plešková, Branislav Oláh, Jozef Červeňák

Celú talkshow si môžete pozrieť tu: