59. VIDEO: Daniel Bunda

26/01/2024

Zoznámte sa s Danielom Bundom, občianskym publicistom, študentom réžie dokumentárneho filmu a lektorom mediálnej gramotnosti a kritického myslenia Mediálneho inkubátora. 

Zhováral sa s ním moderátor Pavol Kaleja (SK). 

Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. 

Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+.