VIDEO: Mária Hušová

01/03/2024

Zoznámte sa s Máriou Hušovou, novinárkou, spisovateľkou, poetkou, ktorá pochádza zo Slovenska, ale dnes žije a pôsobí v Českej republike. Srdcom je autorka poviedok, básní a má aj niekoľko rozpísaných kníh. Získala niekoľko literárných a novinárskych cien. Dušou však zostala novinárkou a ako v žurnalistike i v literatúre milujem predovšeťkým  skutočné príbehy bežných ľudí. Dnes pracuje v ROMEA.cz a vo World Radio. 

 Zhováral sa s ňou moderátor Václav Zadražil (CZ). Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. 

Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+