VIDEO: Michal Oláh

16/02/2024

Zoznámte sa s Prof. Michalom Oláhom, s vysokoškolským učiteľom, sociálnym pracovníkom a novinárom týždenníka .týždeň. Zhovárala sa s ním moderátorka Blanka Voráčová (CZ). Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+.