VIDEO: Roman Čonka

15/10/2020

Roman Čonka ( 1979 )je šéfredaktor momentálne jediného rómskeho prinového média Romano Nevo Lil. Pracuje ako vedúci vedecký pracovník v Dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.

Roman Čonka vo videorozhovere rozpráva o históri a súčasnosti Romano Nevo Lil.