06/07/2024

29/03/2024

Zoznámte sa s Tomášom Csicsóom, strojným inžinierok, ktorý je zároveň aj veľmi známym a úspešným influencerom, ktorý má na Tik-Toku svoj kanál Rovnaký Meter s viac ako 165 300 sledovateľmi. 

 Zhováral sa s ním moderátor Kristián Kroščen (SK). 

Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. 

Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+