Csaba Horváth: Rómovia by mali byť súčasťou majoritných politických strán

15/02/2023

Z cyklu Svet podľa Michelle

Csaba dlhé roky pôsobil vo verejnej správe a ako aktivista v rámci regiónu Gemer. Založil iniciatívu Opre Roma, ktorá vytvorila Memorandum Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku.

Čo je to Opre Roma? "Zbadali sme, že na Slovensku je túžba po zmene v rómskej oblasti, a tak sme založili iniciatívu Opre Roma. Aby hlas Rómov bol vypočutý s pomocou zástupcov z tretieho sektora, poslancov, starostov smerom k národnej politike." Csaba Horváth tvrdí, že politické strany začali Rómov vnímať inak. Priateľsky. Preto práve v tomto období založili iniciatívu Opre Roma."

Niekoľko dní pred poslednými parlamentnými voľbami, 22. februára 2020, apolitická iniciatíva Opre Roma iniciovala oficiálne stretnutie s politickými stranami, ktoré sa uchádzali o hlasy voličov, aby pred početnými zástupcami Rómov a Rómiek z celého Slovenka svojimi podpismi deklarovali v prípade volebného úspechu plnenie Memoranda Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku. Hoci Opre Roma pozvala na tento akt všetky strany, ktoré do parlamentu kandidovali, pozvanie na podpis memoranda prijali iba strany Most-Híd, KDH, Progresívne Slovensko, SaS, Spolu - občianska demokracia, SMK a Za ľudí. Memorandum obsahovalo týchto 12 požiadaviek:

 • Zvýšiť kvalitu vzdelávania rómskych žiakov
 • Zabezpečiť pôsobenie rómskych asistentov v materských a základných školách a zabezpečiť ich financovanie zo štátneho rozpočtu
 • Vyriešiť problém vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami
 • Rozšíriť infraštruktúru samospráv v oblasti pitnej vody, kanalizácie a miestnych komunikácii
 • Podporiť výstavbu sociálneho bývania a bývania prostredníctvom mikropôžičiek
 • Zvýšiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných Rómov s nízkym alebo žiadnym vzdelaním prostredníctvom zamestnávania v sociálnych podnikoch a zlepšiť legislatíve podmienky fungovania sociálnych podnikov
 • Zabezpečiť financovanie miestnej občianskej poriadkovej služby zdravotných osvetárov a terénnych pracovníkov zo štátneho rozpočtu
 • Vyčleniť finančné prostriedky na podporovanie zamestnávateľov Rómov
 • Odčleniť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity od Ministerstva vnútra a posilniť jeho kompetencie
 • Zvýšiť počet Rómov pracujúcich vo verejnej a štátnej správe
 • Vyhradiť viac programového času v štátnom rozhlase a televízii pre rómsku národnostnú menšinu
 • Odstrániť geografické, finančné a iné prekážky, ktoré bránia dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti

Ako tak počúvam, ktoré politické strany pridali podpis na memorandu, nepočujem o vládnej strane OĽANO. Prečo na memorandum nepridala svoj podpis? "Neviem odpoveď. Pravdepodobne to bude preto, že v tých dňoch finišovali kampane strán pred voľbami. My sme dvakrát posielali mail na centrálu strany OĽANO. Relevantnú odpoveď som nedostal do dnes. Zaneprázdnenosť? Síce OĽANO nepodpísalo memorandum, ale tieto body sú uvedené v programovom vyhlásení vlády. Možno nie takto naformulované, ale v podobnej forme. Takže tomu sa teším," hovorí zmierlivo Csaba Horváth.

Csaba Horváth ďalej vysvetľuje, že pred podpísaním memoranda prebiehali rokovania. "S každým zástupcom politickej strany sme boli v kontakte. Žiadali sme totiž, aby to dali odsúhlasiť na predsedníctve strany aby sa nestalo, že len príde zástupca a niečo podpíše, ale aby o tom vedeli aj vo vedení strany..."

A ktorý z bodov je zrealizovaný, alebo sa realizuje? "Zatiaľ nie je zrealizovaný ani jeden bod. Mnohé veci sa odkladajú, pretože na Slovensku stále bojujeme s pandémiou. Ale viem, že na niektorých pracujú, alebo sa chystajú nejaké zmeny. Neviem či mám dobré informácie, ale splnomocnenec má odchádzať z ministerstva vnútra. Z toho sa teším, ak to tak bude," hovorí Csaba Horváth.

Napadá mi ešte posledná otázka. Má význam jedna silná rómska politická strana? "Je to veľmi ťažká otázka," hovorí Csaba Horváth. "Môj osobný názor je, že nemám rád žiadne národnostné strany. Bol by som veľmi rád, keby sme na Slovensku zabudli na to, kto je Róm, kto Maďar a kto Slovák. Skôr sa treba zaujímať o to, či ten človek má alebo nemá na to, aby bol v politike. Takže Rómovia by mali byť súčasťou majoritných strán. Osobne by som ani nepodporil vznik rómskej strany. Viem si predstaviť, že rómsky politik dokáže za svoju komunitu zalobovať aj v rámci majoritnej strany. Ale je potrebné, aby sa zmenil systém fungovania majoritných politických strán. Do štátnych funkcií treba dať viac Rómov a rovnako na jednotlivé ministerstvá. Viem si predstaviť, že by fungovali pre Rómov nejaké kvóty, na základe ktorých by boli určené počty Rómov v jednotlivých politických funkciách. Takže môj názor je, že ja momentálne nevidím šancu na to, aby sme dokázali vytvoriť silnú rómsku politickú stranu. A ak by aj niekto chcel, tak musí začať priamo od Rómov. Pretože tá politická identita u nich nie je dostatočne vyvinutá. Tam chýbajú určité znalosti. Nie je to tak ako pri maďarskej menšine. Maďari volia Maďarov."

Michelle Kubištová

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín