9. Mária Sándorová

09/05/2022

Podcast si môžete vypočuť na https://spotifyanchor-web.app.link/e/1UVIaTgSYtb

Mária Sándorová pochádza z Malčíc. Napriek ťažkým podmienkam a etnickému vylučovaniu vďaka usilovnosti a pevnej vôli vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Dnes pracuje ako odborná asistentka FBE Bratislava. FBE Bratislava je vzdelávacia agentúra, ktorá sa venuje kurzom soft a hard skills pre verejnosť i firmy. Mária počas štúdia pracovala ako národná koordinátorka pre Erasmus Student Network - ESN Slovensko a pre ESN Ekonomická univerzita UK, kde pripravovala program pre zahraničných študentov na Slovensku.