9. Mária Sándorová

09/05/2022

Prinášame vám ďalší rozhovor z projektu AKANA - TERAZ, tentoraz naše pozvanie prijala  Mária Sándorová. 

Mária pochádza z Malčíc, dnes žije v Bratislave. Napriek ťažkým sociálnym podmienkam a etnickému vylučovaniu vďaka usilovnosti a pevnej vôli vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Dnes pracuje ako odborná asistentka FBE Bratislava. FBE Bratislava je vzdelávacia agentúra, ktorá sa venuje kurzom soft a hard skills pre verejnosť i firmy. Mária počas štúdia pracovala ako národná koordinátorka  pre Erasmus Student Network -  ESN Slovensko a pre ESN Ekonomická univerzita UK, kde pripravovala program pre zahraničných študentov na Slovensku.

Rozhovor moderujú Daniel Bunda, Teri Čikoš a Michelle Kubištová, ktorá pripravila o mladých, inšpiratívnych Rómoch a Rómkach z AKANA - TERAZ aj knihu rozhovorov. Knihu plánujeme vydať v roku 2023 a pokrstiť ju v Bruseli za účasti mladých inšpiratívnych Rómov z AKANA - TERAZ. Chceme totiž týchto mladých a inšpiratívnych Rómov a Rómky predstaviť verejnosti aj na európskej pôde... Aj preto Daniel Bunda práve knihu rozhovorov prekladá do angličtiny...