Mediálny inkubátor - domáce zadanie Anketa: Jitka Matiová a Richard Horváth

03/12/2023

V rámci praktického Mediálneho inkubátora plnili účastníci aj domáce zadania. Jedným z domácich zadaní bolo realizovať prieskum verejnej mienky - anketu, s minimálne 5 respondentami. Posúďte, ako sa domáce zadanie podarilo zvládnuť tvorivej dvojici Jitka Matiová a Richard Horváth z Českej republiky...