Mediálny inkubátor - domáce zadanie Anketa: Kristián a Štefan Kroščenovci (SK)

30/11/2023

V rámci praktického Mediálneho inkubátora plnili účastníci aj domáce zadania. Jedným z domácich zadaní bolo realizovať prieskum verejnej mienky - anketu, s minimálne 5 respondentami. Posúďte, ako sa domáce zadanie podarilo zvládnuť tvorivej dvojici bratov Kristián a Štefan Kroščenovci zo Slovenskej republiky...