VIDEO: Mediálny inkubátor - domáce zadanie Rozhovor: Lucia Čonková

09/12/2023

V rámci praktického Mediálneho inkubátora plnili účastníci aj domáce zadania. 

 Jedným z domácich zadaní bolo zvládnuť žurnalistický žáner Rozhovor. 

Cieľom tohto zadania bolo realizovať publicistické interview, ktoré Rómov a Rómky ukáže v inom svetle. 

 Blanka Voráčová a Patrik Sivák sa zhovárali s Luciou Čonkovou, ktorá je napriek svojej chorobe veľkou bojovníčkou... 

 Posúďte, ako sa im domáce zadanie podarilo zvládnuť...