VIDEO: Mediálny inkubátor - domáce zadanie Rozhovor: Michal Žolták

13/12/2023

V rámci praktického Mediálneho inkubátora plnili účastníci aj domáce zadania. 

 Jedným z domácich zadaní bolo zvládnuť žurnalistický žáner Rozhovor. 

Cieľom tohto zadania bolo realizovať publicistické interview, ktoré Rómov a Rómky ukáže v inom svetle. 

 Jitka Matiová a Richard Horváth sa zhovárali s Michalom Žoltákom, známym hercom, spevákom a moderátorom.

 Posúďte, ako sa im domáce zadanie podarilo zvládnuť.